Nieuws

Ename: 18 september Agentschap Onroerend Erfgoed.

info over molenbeleid en molenonderzoek

Infosessie over de huidige decreet- en regelgeving over de huidige decreet- en regelgeving over het monumenten- en molenbeleid van de Vlaamse Overheid (door mevr. Astrid Ossieur, erfgoedconsulente bij het agentschap Onroerend Erfgoed)) en het onderzoek van het beschermd windmolenerfgoed (door dhr. Evert Vandeweghe, erfgoedonderzoeker bij heet agentschap Onroerend Erfgoed)

Toelichting door de heer Koen Jambon van Herita: hoe kan Herita de molenwereld ondersteunen? Wat zijn projectrekeningen?

Een initiatief van de vzw Molenforum Vlaanderen.

Kon u er niet bij zijn?  Meer info via onderstaande links

Link naar website Herita

Presentatie regelgeving

Presentatie onderzoek beschermd windmolenerfgoed

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2021 een onderzoek naar de erfgoedwaarde en toekomst van traditionele windmolens in Vlaanderen. Er werd medewerking gevraagd aan de molenverenigingen.

Interesse?  Vul dan even online een korte Enquête in.

Bedankt voor uw positieve reactie.

Vanwege het bestuur van vzw Molenforum-Vlaanderen

Molenaarscursus 2020-2022 Aandacht

De volgende molenaarscursus start zoals gepland op zaterdag 10 oktober 2020 (10:30) met een infodag.

Plaats: Mola bij domein Puyenbroek te Wachtebeke

folder

Wij starten op 10 oktober om 10.30 uur niet met een eerste les, maar wel met een boeiende infodag in het provinciaal molencentrum in Wachtebeke, uiteraard enkel indien de modaliteiten op dat ogenblik opgelegd door de regering dit toelaten.

Teneinde te vermijden dat we te veel afspraken (op het vlak van leslocaties, lesgevers e.d.) als gevolg van een eventuele tweede coronagolf zouden moeten verschuiven, overwegen we om pas in maart 2021 te starten met de eerste theoretische lessen. Tevens geven we mensen die nu om de bovengenoemde reden aarzelen om deel te nemen aan de cursus wat meer bedenktijd.

Lees meer over de cursus op pagina en schrijf nu al in.

Vlaamse Molendag gaat NIET door

OPGELET: Vlaamse Molendag gaat NIET door

A5 VA

Moet het molenaarsambacht UNESCO immaterieel erfgoed worden?


 

Neem deel aan de bevraging:  Wij danken u voor uw deelname.