Molendag in Vlaanderen 2022

De molendag in Vlaanderen gaat door op 24 april 2022.
Faro organiseert op dezelfde dag haar Erfgoeddag

Molendag in Vlaanderen

Molens open

Ename: 18 september Agentschap Onroerend Erfgoed.

info over molenbeleid en molenonderzoek

Infosessie over de huidige decreet- en regelgeving over de huidige decreet- en regelgeving over het monumenten- en molenbeleid van de Vlaamse Overheid (door mevr. Astrid Ossieur, erfgoedconsulente bij het agentschap Onroerend Erfgoed)) en het onderzoek van het beschermd windmolenerfgoed (door dhr. Evert Vandeweghe, erfgoedonderzoeker bij heet agentschap Onroerend Erfgoed)

Toelichting door de heer Koen Jambon van Herita: hoe kan Herita de molenwereld ondersteunen? Wat zijn projectrekeningen?

Een initiatief van de vzw Molenforum Vlaanderen.

Kon u er niet bij zijn?  Meer info via onderstaande links

Link naar website Herita

Presentatie regelgeving

Presentatie onderzoek beschermd windmolenerfgoed

Vlaamse Molendag 2021

 

cropped-IMG_1695.jpg


Het Molenforum- Vlaanderen vzw neemt in 2021 geen initiatief omwille van Covid19 en de maatregelen genomen door de overheid.  Zij laat de molen(eigen)aars vrij die toch overwegen of zij al of niet  “iets” gaan doen.

Molen(eigen)aars worden verzocht om zelf publiciteit te maken in functie van de molendag. Enkel informatie aan het Molenforum-Vlaanderen meegedeeld kan opgenomen worden in de agenda.

Voor eigenaren in de provincie Oost-Vlaanderen vervalt (voorlopig) de verplichting om de molen open te houden tijdens de molendag.


 

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Onderzoek windmolens in Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed voert in 2021 een onderzoek naar de erfgoedwaarde en toekomst van traditionele windmolens in Vlaanderen. Er werd medewerking gevraagd aan de molenverenigingen.

Interesse?  Vul dan even online een korte Enquête in.

Bedankt voor uw positieve reactie.

Vanwege het bestuur van vzw Molenforum-Vlaanderen

Mo­le­naars­am­bacht erkend in Vlaanderen.

Mo­le­naars­am­bacht

Het molenaarsambacht kent een rijk verleden. In het graafschap Vlaanderen verscheen rond 1180 de eerste houten, draaibare windmolen ter wereld. Eeuwenlang werden molens ingezet om graan te malen, zaden te pletten of polders droog te houden. Ze waren een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en de motoren van onze economie. Tot pakweg tachtig jaar geleden stonden boeren met kar aan te schuiven aan de duizenden molens die Vlaanderen toen nog telde. Na de tweede wereldoorlog, door de opkomst van diesel- en elektromotoren, vielen de meeste molens stil. Vele traditionele wind- en watermolens verdwenen uit het landschap. Met hen verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het molenaarsambacht was met uitsterven bedreigd. Gelukkig ontstond er een nieuwe soort molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun opleiding van de laatste beroepsmolenaars. Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrijwillige molenaars laten onze ambachtelijke molens draaien. Zo blijven de nog bestaande molens in goede staat en kunnen dure restauraties worden vermeden. Tot grote voldoening van buurtbewoners, toeristen en erfgoedzorgers houden deze vrijwillige molenaars het Vlaamse molenpatrimonium levend. Verschillende molenaarsverenigingen zetten zich in om de vakkennis naar volgende generaties over te dragen. De opname op  de Inventaris Vlaanderen geeft niet alleen erkenning aan het historische ambacht, maar ook aan de huidige en toekomstige beoefenaars die onze molens als werkende monumenten in stand houden.

Molenaarscursus 2020-2022 Aandacht

De volgende molenaarscursus start zoals gepland op zaterdag 10 oktober 2020 (10:30) met een infodag.

Plaats: Mola bij domein Puyenbroek te Wachtebeke

folder

Wij starten op 10 oktober om 10.30 uur niet met een eerste les, maar wel met een boeiende infodag in het provinciaal molencentrum in Wachtebeke, uiteraard enkel indien de modaliteiten op dat ogenblik opgelegd door de regering dit toelaten.

Teneinde te vermijden dat we te veel afspraken (op het vlak van leslocaties, lesgevers e.d.) als gevolg van een eventuele tweede coronagolf zouden moeten verschuiven, overwegen we om pas in maart 2021 te starten met de eerste theoretische lessen. Tevens geven we mensen die nu om de bovengenoemde reden aarzelen om deel te nemen aan de cursus wat meer bedenktijd.

Lees meer over de cursus op pagina en schrijf nu al in.